Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 24.9.2014

EU:n Venäjä-pakotteet laajenivat – muutosten pääsisältö

Euroopan unioni on laajentanut Venäjään kohdistuvia pakotteitaan Ukrainan-tilanteen johdosta. Lue laajennusten pääsisältö.

Euroopan unioni on laajentanut rajoittavia toimenpiteitä, joita se on ottanut käyttöön Ukrainan tilannetta horjuttavien Venäjän toimien johdosta.

Laajennukset koskevat jo aiemmin rajoitusten kohteena olleita toimialoja, eli puolustustarvikkeita, kaksikäyttötuotteita ja pääomamarkkinoita sekä öljyntuotantoa ja -etsintää.

Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon on lisätty uusia henkilöitä. Kaikki uudet toimenpiteet ovat tulleet voimaan 12. syyskuuta 2014.

1. Pääomamarkkinoita koskevat rajoitukset

Elokuun alussa voimaantullut asetus kieltää osallistumisen tiettyjen venäläisten rahoituslaitosten keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoittamiseen. Nyt kiellon piiriin on lisätty tietyt sotateollisuudessa tai öljyalalla toimivat venäläisyritykset. Yritykset luetellaan asetuksen liitteissä.

Kiellon piiriin kuuluvat myös näiden liitteissä lueteltujen yritysten EU-maiden ulkopuolella perustetut tytäryhtiöt sekä tahot, jotka toimivat näiden yritysten puolesta.

Lisäksi rajoitusta laajennettiin niin, että kiellon piirin kuuluvien rahoitusinstrumenttien erääntymisaika eli niin sanottu maturiteetti on nyt yli 30 vuorokautta aiemman 90 vuorokauden sijaan.  Kielto koskee asetuksen voimaantulon jälkeen liikkeelle laskettuja instrumentteja.

Kiellon piiriin sisällytettiin myös uudet lainat ja luotot, joiden laina-aika on yli 30 vuorokautta. 

Kiellon piiriin eivät kuulu sellaiset lainat, joilla rahoitetaan laillista vienti- tai tuontikauppaa.

2. Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset

Elokuun alussa kiellettiin kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vienti Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi, jos ne voivat olla tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle.

Vientirajoitusta laajennettiin nyt myös tiettyihin yrityksiin, jotka valmistavat tuotteita sekä siviili- että sotilaskäyttöön. Kiellon piiriin kuuluvat yritykset luetellaan asetuksen liitteessä.

Myös tällaisiin liiketoimiin ja tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai teknisen avun antaminen on kiellettyä.

Kielto ei kuitenkaan estä vientiä siviili-ilmailu- ja -avaruusteollisuuden tarpeisiin eikä vientejä, jotka ovat tarpeen EU:n alueella olevan siviilipuolen ydinalan kapasiteetin ylläpitämiseen.

Kielto ei vaikuta ennen asetuksen voimaantuloa tehtyjen sopimusten täyttämiseen.

3. Öljynetsintään ja -tuotantoon liittyvät vientirajoitukset

Elokuun alussa kiellettiin tiettyjen tuotteiden vienti käytettäväksi syvänmeren tai arktiseen öljynetsintään ja -tuotantoon tai liuskeöljyhankkeisiin Venäjällä. Vientikielto on nyt laajennettu kattamaan myös tietyt palvelut

  • poraus,
  • koepumppaus,
  • luotauspalvelut ja porauskaivon tuotantoon saattaminen sekä
  • kelluvien lauttojen toimittaminen

jos ne on tarkoitettu syvänmeren tai arktiseen öljynetsintään tai -tuotantoon tai liuskeöljyhankkeisiin Venäjällä.

Kiellon piiriin eivät kuulu sellaiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä terveyttä tai ympäristöä vakavasti uhkaavien tilanteiden ennalta ehkäisyyn tai niiden vaikutusten lieventämiseen. 

Kielto ei vaikuta ennen asetuksen voimaantuloa tehtyjen sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

4. Puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikielto  

Puolustustarvikkeiden viennin rahoitusta koskevaa kieltoa tarkennettiin lisäämällä nimenomainen viittaus tällaisiin tuotteisiin liittyviin vakuutuksiin ja jälleenvakuutuksiin.

5. Henkilöihin ja yrityksiin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet   

Neuvosto on lisännyt uusia henkilöitä niiden henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavien tai heikentävien toimien johdosta. Henkilöiden nimet luetellaan asetuksen liitteissä.

Näiden henkilöiden ja yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit eli käytännössä niiden kaikenlainen omaisuus on jäädytettävä.

Varojen ja taloudellisten resurssien luovuttaminen luettelossa mainituille henkilöille ja yhteisöille on niin ikään kiellettyä.

6. Vientilupamenettelyt

Kaksikäyttötuotteiden sekä öljynetsintään ja -tuotantoon liittyvien luvanvaraisten tuotteiden vientilupaa haetaan ulkoministeriöstä.

Lue tarkemmat tiedot laajentuneista Venäjä-pakotteista:

 Lue lisää vientivalvontamenettelyistä:

Takaisin ylös