Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 19.9.2016

Tuki kehitysmaissa toteutettaviin kulttuuriyhteistyöhankkeisiin 2017

Ulkoasiainministeriö myöntää tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä sekä paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa.

Kehitysyhteistyömäärärahoin toteutettavat kulttuurihankkeet ja niiden tavoitteet noudattavat Suomen kehityspoliittista ohjelmaa ja niitä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkohdemaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin: Yhteistyömaat ja -alueet.

Kulttuuriyhteistyön suositeltavia toimintamuotoja ovat työpajat ja muut kokemusten tasa-arvoiseen vaihtoon tähtäävät hankkeet. Hankkeilla aikaansaadaan ja vahvistetaan suomalaisten ja kehitysmaatoimijoiden pitkävaikutteista yhteistyötä. Kulttuuriyhteistyössä huomioidaan naisten ja miesten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön. Tällä yhteistyömuodolla ei voida rahoittaa hankkeita, jotka saavat rahoitusta tai voidaan rahoittaa muista kehitysyhteistyön rahoitusinstrumenteista (paikallisen yhteistyön määräraha, bi- ja kansalaisjärjestöhankkeet).

Vuosi 2017 on satavuotiaan itsenäisen Suomen juhlavuosi. Juhlavuoden teema on "yhdessä", ja tämän mukaisesti tuettavat hankkeet tulee rakentaa tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden sekä Suomen edustustojen kanssa.

Hakuilmoitus: tuki vuonna 2017 kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin

Hakemukset on toimitettava viimeistään 31. lokakuuta 2016 klo 16.00 osoitteeseen:

Ulkoasiainministeriö viestintäosasto,
VIE-40, PL 481, 00023 Valtioneuvosto
tai käyntiosoite Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki 
(Kuoreen tunnus "Kehitysmaiden kulttuurihanketuki VIE-40")

Lisätietoja hakumenettelystä: yksikönpäällikkö Johanna Kotkajärvi puh. +358 295 351 383, sähköposti etunimi.sukunimi@formin.fi

Tuki kulttuuritoimijoiden kehitysyhteistyöhön

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.2.2017

Takaisin ylös