Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan

Ulkoasiainministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen momentille 249050 (Eräät valtionavut).

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoasiainministeriön toimialaan. Hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana on käytetty valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2016) painopisteitä ja tavoitteita.

Vuoden 2017 hakukierroksen painopisteet ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen tarkoitetuista valtionavuista järjestetään erillinen hakukierros.

Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta myöntää vuoden 2017 valtion talousarviossa momentille esitetyn määrärahan. Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2017. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten tulee sisältää perustiedot järjestöstä, toiminnan ja tavoitteiden kuvaus, kokonaiskustannusarvio sekä selvitys omarahoitusosuudesta. Hakemusten tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 18. päivänä marraskuuta 2016 klo 16.15. Kuoreen tunnus: Valtionavustus.

Hakulomakkeita ja -ohjeita sekä lisätietoja voi myös tiedustella sähköpostitse YK- ja yleisten globaaliasioiden yksiköstä osoitteesta POL-50@formin.fi.

pdfValtionapukierros 2017, hakuohjeet

pdfValtionapukierros 2017, hakulomake

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö

Päivitetty 15.2.2017

Takaisin ylös