Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 20.3.2017

Kansalaisyhteiskunnan tila kapenee

Kansalaisyhteiskunnan rooli ja toimintamallit kehitysyhteistyössä ovat murroksessa, ilmenee ulkoministeriön teettämästä yhteiskuntaselvityksestä.

Selvityksen tehneet yliopistonlehtorit Eija Ranta (vas.) ja Tiina Konttinen esittelivät selvityksen suosituksia. Kuva: Minttu-Maaria Partanen
Selvityksen tehneet yliopistonlehtorit Eija Ranta (vas.) ja Tiina Konttinen esittelivät selvityksen suosituksia. Kuva: Minttu-Maaria Partanen

Ulkoasiainministeriön teettämän kansalaisyhteiskuntaselvityksen mukaan moniarvoinen ja vapaa kansalaisyhteiskunta ei ole enää itsestäänselvyys. Kansalaisyhteiskunnan toimintatilan kaventuminen on vallitseva globaali trendi. Arvojen koveneminen globaalissa pohjoisessa ja kansalaisyhteiskunnan tilan rajoittaminen globaalissa etelässä ovat kaventaneet kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia kehitysyhteistyössä.  Selvityksen tehneet Jyväskylän yliopiston tutkijat Tiina Kontinen, Eija Ranta, Ajali Nguyahambi ja Camilla Lohenoja kehottavatkin puolustamaan yhä voimakkaammin kansalaisyhteiskunnan moniarvoisuutta, monimuotoisuutta sekä sanan- ja ilmaisunvapautta.

Selvityksen mukaan suomalaisten kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kehitysyhteistyö vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa monin tavoin sekä Suomessa että globaalissa etelässä. Vaikuttaa myös siltä, että kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kehitysyhteistyössä ollaan siirtymässä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen. Kansalaisten oikeuksia ja toimintamahdollisuuksia vahvistetaan niin, että he pystyvät vaatimaan oikeudenmukaista, tehokasta ja tilivelvollista julkista sektoria ja talousjärjestelmää. He myös pystyvät vaikuttamaan elämäänsä liittyviin asioihin.

Selvitys apuna kansalaisyhteiskuntalinjaukseen

Kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyö mahdollistaa käytännössä erilaisten vertaiskontaktien ja -verkostojen syntymistä. Globaalin etelän yhteiskunnat ovat muuttuvia ympäristöjä, joissa esimerkiksi digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet suuntaavat ajattelua kohti kaikille maille yhteisiä haasteita. Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on tärkeä rooli sekä tavoitteiden toteuttajina että tarkkailijoina. Selvitys suositteleekin uusien kestävän kehityksen tavoitteiden nostamista linjauksen keskeiseksi lähtökohdaksi.

Ulkoasiainministeriö teetti selvityksen ministeriön kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen päivittämiseksi. Uusi linjaus valmistuu kuluvan kevään aikana. Tavoite oli tuottaa uutta tietoa muuttuvasta kansalaisjärjestökentästä ja kansalaisyhteiskunnista sekä antaa suosituksia, jotka auttavat kansalaisyhteiskunnan roolin määrittelyä osana Suomen kehitysyhteistyön toteutusta ja kestävän kehityksen Agenda 2030 toimeenpanoa.

pdfLue Kansalaisyhteiskuntaselvitys 2017 (suomeksi, pdf)

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.3.2017

Takaisin ylös