Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Itämeren valtioiden neuvosto

CBSS logo

Itämeren valtioiden neuvosto (Council of the Baltic Sea States, CBSS) on Itämeren alueen maiden hallitustenvälinen yhteistyöjärjestö. CBSS perustettiin vuonna 1992 edistämään demokraattista ja taloudellista kehitystä Itämeren alueella.

CBSS:llä on tärkeä rooli Itämeren alueen poliittisena keskustelufoorumina ja kasvava merkitys alueellisena projektiorganisaationa, joka osallistuu esimerkiksi EU:n Itämeri-strategian toimeenpanoon.

Itämeren valtioiden neuvoston puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden kesken.

Suomi toimiCBSS:n puheenjohtajana heinäkuusta 2013 kesäkuuhun 2014. Suomen jälkeen puheenjohtajuus siirtyi Virolle (2014–2015) ja Puolalle (2015–2016).

Neuvosto kokoontuu ulkoministeritasolla joka toinen vuosi. Ulkoministerikokouksen kanssa vuorovuosittain järjestetään Itämeren alueen hallitusten päämiesten huippukokous (Baltic Sea Summit).

CBSS:n hallitustason tapaamisia ei ole EU:n pakotepäätösten vuoksi pidetty kesäkuusta 2014 lähtien. CBSS:n käytännön työtä koordinoi virkamieskomitea, jonka työ on sujunut normaalisti.

Lisäksi neuvoston toimintaa tukee Tukholmassa sijaitseva kansainvälinen CBSS-sihteeristö.

CBSS:n painopisteet ovat

  • alueellinen identiteetti
  • kestävä ja hyvinvoiva alue
  • turvallinen Itämeren alue

Asiantuntijatason yhteistyötä tehdään esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan estämiseksi, ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi sekä Itämeren kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

Suomessa CBSS-asiantuntijayhteistyötä hoitavat eri sektoreista vastaavat viranomaiset.

Itämeren valtioiden neuvostolla on 1 miljoonan suuruinen hankerahasto vuosiksi 2013–2015. PSF-siemenrahan avulla CBSS haluaa tukea toimintasektoreilleen kuuluvia, monikansallisia Itämeren aluetta hyödyttäviä projekteja.

Takaisin ylös