Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Hallituksen norminpurkuhanke

Säädösten sujuvoittaminen eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Ulkoministeriö on ollut vuonna 2017 mukana kahdella eri hankkeella.

Hallituksen kärkihanke logo fi lila

Edustustojen virkamiesten puolisoiden työntekoon helpotuksia

Etelä-Afrikan ja Intian kanssa on tehty sopimukset diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä.

Sopimuksella poistetaan esteitä edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten työnteolta niissä vastaanottajavaltioissa, joissa työnteon edellytyksenä on valtiosopimus. Sopimukset helpottavat vastaavasti Suomessa olevien vieraiden valtioiden edustustojen henkilökunnan perheenjäsenten työskentelyä.

Lisätietoa: hallituksen esitys HE 128/2017 vp

Konsulisuojeludirektiivin täytäntöönpano ja konsulipalvelulain tarkistus

Ulkoministeriössä on käynnistetty konsulipalvelulain muutoshanke, joka tarkastelee konsulipalvelulain kansallisia muutostarpeita ml. säädösten sujuvoittaminen ja norminpurku. Lainmuutoksessa esitetään, että edustustoissa suoritettavia notaaripalveluja voitaisiin ulkoistaa  tietyillä alueilla, joissa edustustoverkko on harvalukuinen ja etäisyydet edustustojen välillä ovat pitkiä.  

Lisäksi tarkastellaan konsulipalvelulaissa ja  erityislainsäädännössä säädettyjen konsulipalveluiden hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista. Tämä voi tarkoittaa myös  hallinnon kustannusten vähenemistä.

Lisätietoa: hallituksen esitys, HE 168/2017

Aikaisempia norminpurkuhankkeita

Takaisin ylös