Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 11.1.2011

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomio Suomelle oikeudenkäynnin pituutta koskevassa asiassa

Tiedote 3/2011
11.1.2011
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on tänään antanut Suomea koskevaa tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa taattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli rikottu oikeudenkäynnin liiallisen keston perusteella.

EIT totesi, ettei valittajaa koskenut rikosoikeudenkäynti ollut tapahtunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, sillä asian käsittely oli kestänyt yhteensä lähes kahdeksan vuotta ja yhden kuukauden kolmessa oikeusasteessa.

Esitutkinta ja syyteharkinta kestivät yhteensä lähes neljä vuotta ja kymmenen kuukautta, mitä aikaa EIT piti melko pitkänä, vaikka kyse oli talousrikosasiasta. Asian käsittely käräjäoikeudessa kesti yli vuoden ja kolme kuukautta ja hovioikeudessa vuoden ja seitsemän kuukautta. Korkeimman oikeuden valituslupaharkinta kesti neljä kuukautta.

Valtion on korvattava valittajalle 3 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila, puh. 09 160 55725.

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.1.2011

Takaisin ylös