Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 5.12.2014

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2013–2016: Nepal

pdfCountry Strategy for Development Cooperation with Nepal 2013-2016 (pdf, 1 MB)

Selailtava julkaisu:  http://www.innocorp.fi/_um_maa_nepal_oiko1

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Suomen kehitysyhteistyön päätavoitteina Nepalissa on:

  • edistää tasa-arvoista mahdollisuutta koulutukseen,
  • parantaa köyhimpien ihmisten terveyttä lisäämällä puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiota etenkin maaseudulla,
  • edistää hyvää hallintoa,
  • parantaa metsien ja muiden luonnonvarojen hallintaa ja hoitoa sekä
  • kehittää naisten ja syrjäytyneiden taloudellista toimeentuloa.

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.12.2014

Takaisin ylös