Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 27.4.2016

EU:n arktinen tiedonanto terävöittää unionin politiikkaa

Tiedote 82/2016
27.4.2016

EU:n ulkosuhdehallinnon ja Euroopan komission yhteinen arktinen tiedonanto antaa suuntaviivoja EU:n arktiselle politiikalle ilmastonmuutoksen torjumisessa, kestävän kehityksen osalta ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sen tavoitteena on integroida EU:n eri sektoripolitiikat yhdeksi EU:n arktiseksi politiikaksi ja korostaa, että EU on jatkossakin aktiivinen toimija arktisella alueella.

Tiedonanto kiinnittää huomiota eroavaisuuksiin arktisen alueen eri tarpeissa. Euroopan pohjoisten alueiden haasteista ja tarpeista esiin nousevat mm. logistiikkayhteydet, investoinnit ja rakennepolitiikka.

”Olen tyytyväinen EU:n kolmannen arktisen tiedonannon valmistumiseen. Se terävöittää EU:n arktista politiikkaa Pariisin ilmastosopimuksen jälkeisessä tilanteessa”, toteaa ulkoministeri Timo Soini.

Suomen arktisen politiikan tavoitteita ovat monenkeskisen arktisen yhteistyön vahvistaminen, suomalaisen arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen ja EU:n arktiseen politiikkaan vaikuttaminen. Suomi näkee, että EU:n arktisen politiikan tulisi panostaa arktiseen tutkimukseen, arktisen alueen ympäristönsuojeluun, talouskasvuun ja työllisyyteen, alkuperäiskansojen kuten saamelaisten ja muiden pohjoisten asukkaiden hyvinvointiin sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Myös kestävän kehityksen reunaehtojen huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa arktisella alueella on Suomelle tärkeää.

”Ulkoasiainneuvoston tulee nyt käydä keskustelua EU:n arktisen tiedonannon toimeenpanosta. On tärkeää, että saamme selkeät päätelmät jatkotyölle. Arktiset kysymykset tulisi saada yhdeksi EU:n ulkosuhdetoiminnan prioriteeteista. Suomi, Ruotsi ja Tanska voisivat yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa edistää tiedonannon käytännön toteuttamista”, painottaa ulkoministeri Soini.

Suomen tuleva puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa myös EU:n arktisen politiikan kehittämiseen. Suomi vastaanottaa Arktisen neuvoston kaksivuotisen puheenjohtajuuden toukokuussa 2017.

Lisätietoja: ulkoministerin kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi, puh. +358 50 550 7546 ja arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen, 0295 350 471.

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.4.2016

Takaisin ylös