Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Avoimet työpaikat, 9.1.2017

Poliisin erityisasiantuntija, Moskova

Ulkoasiainministeriö hakee poliisin erityisasiantuntijaa Moskovan suurlähetystöön. Virka täytetään 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan kahdeksi vuodeksi. Virkaan nimitystä on mahdollisuus myöhemmin jatkaa enintään kolmella vuodella.

Tehtävät

Poliisin erityisasiantuntija on ulkoasiainhallinnon virkamies. Suomen ja vieraan valtion välisiä suhteita koskevissa asioissa sekä edustuston sisäistä hallintoa ja järjestystä koskevissa asioissa hän toimii edustuston päällikön alaisuudessa ja valvonnassa. Suomen poliisin toimialaan liittyvissä asioissa hän toimii poliisin johdon ja valvonnan alaisena. Erityisasiantuntija edustaa asemamaassaan ensisijaisesti Suomen poliisihallintoa ja pitää yhteyttä asemamaan lainvalvontaviranomaisiin kahden- ja monenvälisiin rikostorjuntasopimuksiin perustuvissa ja tarvittaessa muissakin asioissa.

Poliisin erityisasiantuntijan tehtävät liittyvät kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden seurantaan ja torjuntaan. Erityisasiantuntija toimii lisäksi yhteispohjoismaisena PTN-yhdyshenkilönä.

Kelpoisuusvaatimukset ja muut odotukset

Poliisin erityisasiantuntijan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty ulkoasianhallinnosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (256/2000). Hakijoilta edellytetään virkaan kuuluvia tehtäviä koskevan perehtyneisyyden lisäksi joko ylempää korkeakoulututkintoa tai poliisin päällystötasoista tutkintoa. Kielitaidon osalta virkaan nimitettävältä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito, erityisesti venäjän kielen taito, katsotaan eduksi. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta tutkinnanjohtaja- ja rikostorjuntatehtävistä. Parhaat valmiudet tehtävään antaa kokemus vakavaan kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen kohdistuvasta rikostiedustelusta ja -tutkinnasta.

Virkaan valittavalta henkilöltä odotetaan aikaisempaa kokemusta Suomi – Venäjä poliisiyhteistyöhön liittyvistä asioista sekä organisointikykyä, kykyä noudattaa annettuja määräaikoja ja asettaa tehtävät kiireellisyysjärjestykseen sekä kykyä toimia tehokkaasti kansainvälisessä ympäristössä. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista viestintätaitoa sekä taitoa viestiä yleisön ja tilanteen mukaan. Tärkeitä ominaisuuksia valittavalle henkilölle ovat aloitekyky, luovuus, pitkäjänteisyys, itsenäisyys, arviointikyky, joustavuus ja yhteistyötaidot.

Palkkaus

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä I-III (EUR 4266,89 – 4883,7). Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset.

Lisätietoja

Lisätietoja viran tehtävien osalta antavat poliisitarkastaja Janne Pentti, puh. 0295 481811 Poliisihallituksesta sekä rikosylikomisario Kari Jalonen, p. 0295 486742 Keskusrikospoliisista.

Palvelussuhteen ehtojen osalta tietoja antaa ulkoasianministeriössä henkilöstöasiantuntija Kati Elovaara, p. 0295 351846, etunimi.sukunimi@formin.fi.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hae sähköisesti

Tehtävää haetaan sähköisesti valtiolle.fi –sivuilla/avoimet työpaikat. Tämän tehtävän työavain on 24-103-2016.  Kirjaudu sisään työnhakijana ja luo oma käyttäjätili.

Hakuaika päättyy 22.1.2017.

Tämä dokumentti

Päivitetty 28.12.2016

Takaisin ylös