Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 20.3.2017

Kehitysyhteistyön transitiostrategia 2016–2020: Vietnam

pdfCooperation between Finland and Vietnam 2016–2020

Vietnamin maaohjelma on siirtymävaiheen strategia. Ohjelman tavoitteena on siirtyä Suomen ja Vietnamin suhteissa kehitysyhteistyöstä laajempaan molempia hyödyttävään yhteistyöhön, painopisteenä kaupan kasvattaminen.

Kahdenvälisen yhteistyön maaohjelmat painottavat aiempaa enemmän naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien parantamista sekä kumppanimaiden elinkeinoelämän vahvistamista.

Yhteistyö on myös aiempiin ohjelmiin verrattuna entistä kohdennetumpaa. Rahoituksen lisäksi ohjelmissa korostuu vaikuttamistyö osana tulosten saavuttamista.

Uudet kehitysyhteistyön maaohjelmat on tehty Etiopialle, Kenialle, Mosambikille, Tansanialle, Sambialle, Palestiinalaisalueille, Myanmarille ja Nepalille. 

Maaohjelmat perustuvat viime vuonna hallituksen antamaan Kehityspoliittiseen selontekoon. Ne toteuttavat selonteon neljää painopistettä ja ottavat huomioon kumppanimaan omat kehitysprioriteetit sekä Suomen kehitysyhteistyön tuoman lisäarvon. Niissä huomioidaan myös kestävän kehityksen tavoitteet.

Päivitetty 20.3.2017

Takaisin ylös