Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 12.3.2018

De nordiska länderna stormakter inom fredsmedling tack vare kompetens och opartiskhet

Den höga kompetensnivån, den neutrala ställningen i de flesta konflikter och oberoendet av stormakter är särskilda styrkor hos de nordiska länderna.

Framgångsrika fredsmedlingsuppdrag leder till fler förfrågningar. Utrikesministeriet ordnade ett seminarium om nordisk fredsmedling den 9 mars 2018.

Fredsmedling en av prioriteringarna i Finlands utrikespolitik

Enligt utrikesminister Timo Soini är fredsmedling en av prioriteringarna i Finlands utrikespolitik. Finland och finländare har innehaft viktiga fredsmedlingsuppdrag. Nu vill man ytterligare stärka verksamheten, bland annat genom att utveckla förmågan hos tjänstemän inom utrikesförvaltningen att sköta fredsmedlingsuppdrag. Utrikesrepresentationen har en viktig roll till exempel när det gäller att överväga i vilka situationer Finlands deltagande i fredsmedling är motiverat.

”Finland arbetar med fredsmedling på ett övergripande sätt. Fredsmedlingen omfattar såväl arbete med att förebygga konflikter som arbete med att främja nationell dialog och stärka det civila samhällets roll. Vi fäster särskilt avseende vid att kvinnor och unga på samma sätt som traditionella och religiösa ledare fullvärdigt kan delta i fredsprocesser”, konstaterade utrikesminister Soini i sitt anförande.

”Finland arbetar med fredsmedling på ett övergripande sätt”, konstaterade utrikesminister Timo Soini i sitt öppningsanförande. Foto: Sara Haalahti
”Finland arbetar med fredsmedling på ett övergripande sätt”, konstaterade utrikesminister Timo Soini i sitt öppningsanförande. Foto: Sara Haalahti

De nordiska länderna är starka aktörer i fredsmedling

Professorn i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet Peter Wallensteen var huvudtalare vid utrikesministeriets seminarium. Wallensteen har skrivit boken Fredens diplomater:Nordisk medling från Bernadotte till Ahtisaari (Santérus förlag 2016) tillsammans med professor Isak Svensson. Boken handlar om nordisk fredsmedling efter andra världskriget.

Fokus i Wallensteens och Svenssons bok ligger på vilken roll diplomater från de olika nordiska länderna har haft i fredsmedlingen i cirka 50 olika kriser och konflikter.

Fredsmedlingens utmaningar

Enligt Wallensteen innebär det en utmaning för fredsmedlingen i framtiden att konflikterna blir mer komplexa. Wallensteen menar att till exempel religiös argumentation har fått en allt mer framträdande roll under 2000-talet. Också uppfattningen om kvinnors olika roller i konfliktlösning har blivit mer precis. Det är allmänt vedertaget att även kvinnor ska delta i fredsprocesser, men samtidigt får de långt ifrån alltid verkligen göra det. Fredsmedlingen försvåras också av ansträngda relationer mellan stormakterna.

Professor Peter Wallensteen ser det som en utmaning för den framtida fredsmedlingen att konflikterna blir mer komplexa. Foto: Sara Haalahti
Professor Peter Wallensteen ser det som en utmaning för den framtida fredsmedlingen att konflikterna blir mer komplexa. Foto: Sara Haalahti

Wallensteen anser att fredsmedlarna bör fästa allt större vikt vid att fredsavtalen är tillräckligt omfattande och uttömmande och ger goda förutsättningar för det egentliga genomförandet. Fredsprocessen pågår även efter att avtalet har undertecknats. Det bör dessutom utvecklas effektivare verktyg för att stödja genomförandet av fredsavtal. Detta innebär en utmaning också för de internationella organisationerna.

Paneldiskussionen om fredsmedling leddes av understatssekreterare Anne Sipiläinen. I diskussionen deltog förutom professor Wallensteen också minister Elisabeth Rehn, doktor Pertti Joenniemi och ambassadör Heikki Talvitie.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 12.3.2018

Takaisin ylös