Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Tuki Etyjin toimintaa tukeville järjestöille ja ihmisoikeusjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää valtionavustuksia Etyjin toimintaa tukeville järjestöille ja ihmisoikeusjärjestöille. Tavoitteena on lisätä suomalaisten kansalaisjärjestöjen osallistumista Etyjin toimintaan ja tukea Etyjin turvallisuuskäsitykseen perustuvaa yhteistyötä.

Vuoden 2016 avustukset ovat nyt haettavana, ja tukea myönnetään hakemuksesta niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Etyjin toimintaa tukeville järjestöille on varattu valtionavustuksiin 25 000 euroa. Avustus on harkinnanvaraista, ja se myönnetään yksivuotisena.

Järjestön on itse katettava osa tuettavan avustuskohteen kustannuksista. Avustuksen myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia.

Avustuksella ei kateta kustannusten täyttä määrää. Järjestön pitää itse maksaa osa tuettavan avustuskohteen kustannuksista. Järjestön mahdollisesti saamalla muulla julkisella tuella ei voida kattaa omarahoitusosuutta.

Tuen tarkoitus

Avustuksen myöntämisen tavoitteena on lisätä suomalaisten kansalaisjärjestöjen osallistumista Etyjin toimintaan ja tukea Etyjin turvallisuuskäsitykseen perustuvaa yhteistyötä.

Vuonna 2016 ulkoministeriö painottaa tukipäätöksissä niitä hankkeita, jotka edistävät tiettyjä ihmisoikeuspoliittisia tavoitteita ja painopisteitä. Nämä painopisteet on mainittu valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa ja ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategiassa.

Kenelle tukea voidaan myöntää?

Avustusta hakevan suomalaisen kansalaisjärjestön on oltava Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö).

Rekisteröitymisestä pitää olla kulunut valtionavun hakuhetkellä vähintään yksi vuosi. Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle tai ryhmille.

Mihin tukea voidaan myöntää?

Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena, ja se on yksivuotinen.

Avustuksia myönnettäessä erityistä huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin seikkoihin:

 • koulutuksen, matkan, kohderyhmän, tavoitteiden, toteuttamiskeinojen ja toivottujen tulosten mahdollisimman selkeä määrittely
 • järjestön kyky toteuttaa suunniteltu toiminta
 • kohderyhmän suuruus; kohderyhmä ensisijaisesti muu kuin järjestön jäsenet
 • järjestön raportointi aikaisemmin myönnetystä tuesta (jos aiemmin myönnetty).

Esimerkkejä kuluista, joihin avustusta ei voi käyttää:

 • järjestön normaaleiksi katsottavat hallintomenot
 • edustuskulut
 • järjestöä itseään tai sen toimintaa esittelevät julkaisut (esim. järjestölehdet, verkkosivujen perustaminen tai ylläpito)
 • ulkomaanmatkat, ellei matka liity olennaisesti Etyjin toimintaan tai ihmisoikeuksien edistämiseen
 • jo tapahtunut toiminta.

Avustuksen hakeminen

Hae avustusta Valtionavun hakemus 2016 -lomakkeella. Liitä hakemukseen suunnitelma jokaisesta avustuskohteesta.

Jos järjestösi ei aiemmin ole hakenut avustusta tai sen toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia, niin liitä hakemukseen myös:

 • järjestön säännöt
 • kopio yhdistysrekisteriin hyväksymisestä
 • edellinen vuosikertomus
 • edellinen tilinpäätös.

Hakuaika: Valtionavustusta voit hakea ulkoministeriön Ihmisoikeuspolitiikan yksiköstä koko vuoden ajan. Tukea myönnetään hakemuksesta niin kauan kuin valtion talousarvioesityksessä 2016 mainittua määrärahaa riittää.

Hakemuslomakkeita voit tilata puhelimitse numerosta 0295 351 213.

Lähetä hakemus osoitteeseen

Ulkoministeriö
Kirjaamo
PL 176
00023 Valtioneuvosto.

(Käyntiosoite: Laivastokatu 22)

Hakemusten käsittely ministeriössä kestää noin kuukauden. Kaikille tukea hakeneille järjestöille lähetetään ilmoitus päätöksestä. Myönteiseen päätökseen liitetään tuen käyttöä koskevat yleisehdot.

Ennen tuen maksamista järjestön pitää toimittaa ministeriölle sitoumuslomake  ja maksatuspyyntö allekirjoitettuina sekä asiakirja, josta ilmenee keillä järjestön toimihenkilöillä on nimenkirjoitusoikeus.

Raportointi

Järjestön on raportoitava vuodelle 2016 myönnetystä tuesta kuukauden kuluttua päätöksestä.

Lisätietoja

Lisätietoja hakumenettelystä saa puhelimitse: 0295 351 213 tai sähköpostilla: Annikki Berghem (annikki.berghem@formin.fi).

Takaisin ylös