Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen, muita henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja ulkomailta. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi. 

Väestörekisterikäytäntö vaihtelee maittain. Useimmissa maissa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää, vaan tietoja rekisteröidään asuinpaikkakunnittain. Yleensä viranomaiset rekisteröivät tietoja syntymästä, avioliitoista ja kuolemista. Paikallinen henkilötietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa tietojen luovuttamista ulkopuolisille.
Osoitetietoja löytää käytännössä helpoiten julkisista puhelinluetteloista.

Virkatodistuksia ja muita asiakirjoja tai osoitetietoja tarvitaan yleensä Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten.

Toimeksiannon tekeminen

Pyydä osoitetta tai asiakirjaa ulkoministeriöstä kirjallisesti. Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:

  1. Mihin tarkoitukseen asiakirjaa pyydät (esim. kenen perunkirjoitusta varten)?
  2. Kenestä tietoja haluat, mistä maasta ja miltä paikkakunnalta? Mitä tietoja tarvitset?
  3. Toimitus- ja laskutusosoite.

Pyynnön (ja mahdolliset skannatut liitteet) voit lähettää joko sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai postitse osoitteeseen Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.

Toimitusmaksu

Ministeriö perii toimitusmaksuna 100 euroa asiakirjalta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai jos peruutat toimeksiannon myöhemmin. Jos paikallisviranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, veloitetaan kulut asiakirjan tilaajalta. 

Toimitusaika

Ulkoministeriö pyytää ulkomailla olevan edustustonsa välityksellä osoitetietoja/todistuksia paikallisilta viranomaisilta tai asianomaisilta itseltään. Vastauksen saaminen kestää tavallisesti 2-3 kuukautta. Joissakin maissa vastauksen saaminen voi kestää huomattavasti pidempäänkin.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Konsuliasioiden yksikkö

Päivitetty 29.4.2015

Takaisin ylös